Privacy en Cookies
BELEID VAN DE PRIVACY EN GEGEVENSBESCHERMING

Dit is onze privacy policy en daarmee willen wij u informeren over de wijze waarop persoonsgegevens worden beheerd met het oog op onze website. Het is noodzakelijk dat u lezen en accepteren voordat u verdergaat naar Bekijk deze website!

Voor ons is het heel belangrijk dat je weet dat we om uw persoonlijke gegevens te beschermen, te gebruiken voor de doeleinden waarvoor wij hen vragen en natuurlijk dat je weet dat we voldoen aan de wetgeving en de eerbiediging ervan.

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

Identiteit: Neofold is een project van GTC EUROPA GROUP (SPONEX EUROPE GLOBAL TRADE COMPANY S.L), CIF ESB56015985

Postadres: C/ Paquita Sicilia, 18, 14800, Priego de Córdoba, Spain

Telefoon: +34 638581051

E-mail: info@neofold.com

Afgevaardigde van gegevensbescherming: niet beschikbaar.

 

Hoe we uw gegevens?

De persoonlijke gegevens die we verzamelen in Neofold kunnen afkomstig zijn van elk van deze kanalen:

 

Contact formulier

Inschrijvingsformulier.

Reacties op blog

Opmerkingen over producten

Verkoop

 

Gebruikers garanderen en beantwoorden, in ieder geval, de nauwkeurigheid, de geldigheid en echtheid van de verstrekte persoonlijke gegevens en verbinden zich ertoe om ze goed bijgewerkt. De gebruiker gaat ermee akkoord om een volledige en juiste informatie in alle vormen.

 

Wat zijn uw rechten als u ons uw gegevens?

U hebt het recht op het ontvangen van een bevestiging of wij de behandeling van uw persoonsgegevens Neofold of niet.

Belanghebbenden hebben het recht:

– Verzoek toegang tot persoonsgegevens betreffende de betrokkene

– Of om correctie of verwijdering

– Verzoek beperking van uw behandeling

– Tegen de behandeling

– De overdraagbaarheid van de gegevens

 

Belanghebbenden hebben het recht om toegang te krijgen tot hun persoonlijke gegevens, evenals om de rectificatie van onjuiste gegevens of, in voorkomend geval, haar verwijderd wanneer, onder andere wegens de gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doelstellingen die werden geïnd.

In bepaalde omstandigheden, kunnen de belanghebbenden om de beperking van de verwerking van hun gegevens, in welk geval wij zullen alleen voor de uitoefening of de verdediging van claims.

In bepaalde omstandigheden en om redenen in verband met hun specifieke situatie, kunnen belanghebbenden bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens. Neofold stopt de verwerking van de gegevens, behalve voor zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen, noch aan de uitoefening of de verdediging van mogelijke claims.

Indien de belanghebbende daartoe zijn toestemming heeft gegeven voor een specifiek doel, hij heeft het recht om de verleende toestemming op elk gewenst moment, zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de behandeling gebaseerd op de toestemming vóór het ontnomen.

Om uw rechten kunt u de contactformulieren ingeschakeld op onze website, of als je dat liever hebt, kun je mailen naar Info@neofold.com. U kunt ook een brief sturen naar Neofold – C/ Paquita Sicilia, 18, 14800, Priego de Córdoba, Spain

In het geval dat de belanghebbende meent hun rechten geschonden worden in verband met de bescherming van hun persoonlijke gegevens, vooral wanneer ze geen voldoening heeft gekregen in de uitoefening van hun rechten dienen zij een aanvraag kunt indienen bij de controlerende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 21 van wet 34/2002 betreffende diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel, als je niet wilt u meer informatie ontvangen over onze diensten, kunt u zich uitschrijven op het volgende e-mailadres: info@neofold.com, met vermelding van het onderwerp “Stuur geen e-mails”.

 

Wat wij met uw persoonlijke gegevens omgaan?

Neofold heeft verschillende kanalen waarin een gebruiker kunnen hun persoonlijke gegevens. Deze persoonlijke informatie kan worden om ons een email te zenden, reactie op een publicatie of een aankoop te doen, onder anderen. Door ons te voorzien van deze informatie, kan de gebruiker geen toestemming heeft gegeven voor zijn informatie kan worden verzameld, gebruikt, beheerd en opgeslagen door Neofold, onder de voorwaarden beschreven in het Juridische kennisgeving en in dit Privacybeleid.

Hieronder hebben we detail het doel waar wij behandelen uw gegevens volgens het systeem dat u gebruikt om uw gegevens:

 

  • Contactformulier:

De persoonlijke gegevens die wij u vragen uw naam, achternaam en uw emailadres. We gebruiken deze gegevens om een antwoord te geven op uw vragen, klachten, verzoeken om informatie of andere vraag of verzoek dat u hebt aangegeven in uw bericht. Deze gegevens worden opgeslagen op de servers van 1en1.es binnen de EU.

  • Abonnement of nieuwsbrief formulier:

De persoonlijke gegevens die wij u vragen uw naam en uw emailadres. We gebruiken deze gegevens om onze lijst van abonnees en voor het opstellen en versturen van nieuwsbrieven met onze promoties en speciale aanbiedingen. Binnen het web er zijn verschillende vormen van dit abonnement niet activeren. Onze elektronische bulletins of nieuwsbrief worden beheerd door Mailchimp. Wij delen u mede dat de gegevens die u ons verstrekt wordt aan de Mailchimp servers buiten de EU in de VS. Mailchimp onder de EU-VS Privacy Shield gesloten waarvan informatie beschikbaar is hier, goedgekeurd door de Europese Commissie voor databescherming.

 

  • Inschrijvingsformulier voor blog reacties:

Om commentaar te leveren op de publicaties van onze blog of een herziening van een van onze producten vragen wij de gebruiker om hun gegevens via de formulieren die daarvoor geschikt is.

De persoonlijke gegevens die wij u vragen uw naam, uw e-mailadres en eventueel een website.

Eenmaal geregistreerd, kan de gebruiker om zoveel commentaar als hij / zij wenst en een antwoord geven over de vorige. Deze gegevens worden opgeslagen op de servers van 1en1.es binnen de EU.

 

  • Aankoop formulier:

De gebruiker, wanneer hij wil kopen in onze webwinkel, moet invullen een vorm waarin hij/zij gevraagd om persoonsgegevens te verwerken zijn/haar bestelling. De persoonlijke gegevens die wij u vragen naar uw naam, achternaam, e-mail, volledig adres, telefoonnummer en eventueel uw ID. In de aankoop formulier dient u ook akkoord te gaan met de verkoopvoorwaarden van Neofold.

Betalingsgegevens via onze online winkel worden verzameld en beheerd door de betalingsgateway gebruikt door de website. Neofold verzamelt geen informatie over uw creditcard of uw persoonlijke nummers.

 

  • Contactformulier via chat:

De persoonlijke gegevens die wij u vragen uw naam, achternaam en uw emailadres. We gebruiken deze gegevens om een antwoord te geven op uw vragen, klachten, verzoeken om informatie of andere vraag of verzoek dat u hebt aangegeven in uw bericht. Deze gegevens worden opgeslagen op de servers van Tawk.om die onder het EU-VS Privacy Shield gesloten waarvan informatie beschikbaar is hier, die door het Europees Comité voor gegevensbescherming en volgende de gegevensbeschermingsrichtlijn van de EU.

 

Wij krijgen ook andere informatie via de cookies gebruiken wij om onze dienstverlening te verbeteren en geeft u de beste surfervaring op onze site.

We maken ook gebruik van diensten van derden te verzamelen gegevens van bezoekers van onze website. In het bijzonder moeten wij deze gegevens gebruiken voor reclamecampagnes via Facebook Ads, Google Adwords en ook voor remarketing campagnes.

De gegevens van de sociale netwerken aangesloten op onze website en eigendom van Neofold wordt beheerst door het privacybeleid van de social networks zelf, waar de gebruiker aanvaard hun privacybeleid en bijzondere voorwaarden. We gebruiken deze gegevens alleen om contact met u op indien u gewonnen een van onze prijsvragen of wedstrijden, nooit je reclame te sturen.

 

Neofold verkoopt, noch verhuurt noch uw persoonlijke gegevens door aan derden, behalve in de gevallen die strikt noodzakelijk zijn, zoals uiteengezet in het hoofdstuk “Aan welke ontvangers zullen uw informatie wordt doorgegeven?”.

 

Wat is de legitimatie voor de verwerking van uw gegevens?

De rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens is de toestemming is gevraagd, zonder in ieder geval de intrekking van deze toestemming voorwaarden de uitvoering van het abonnementscontract.

In geval van een aankoop dient u ook akkoord te gaan met de verkoopvoorwaarden.

 

Hoe lang zullen we uw gegevens?

Persoonlijke gegevens worden bewaard terwijl:

– De commerciële relatie wordt onderhouden

– De schrapping niet is gevraagd door de belanghebbende

– In het geval van het einde van onze activiteit, alle persoonlijke gegevens worden verwijderd.

 

Aan welke ontvangers zullen uw informatie wordt doorgegeven?

Neofold beheert ook uw gegevens via hulpprogramma’s van derden. Wij gebruiken deze derden diensten analyseren en verbeteren van onze gegevens, om inzicht te krijgen in hoe een betere marketing of gebruik te maken van hulpmiddelen zoals het versturen van e-mails. Het gebruik van deze services is noodzakelijk voor onze activiteit, daarom delen we alleen de strikt noodzakelijke gegevens.

 

Gegevensbeveiliging

Neofold streeft naar het garanderen van de veiligheid bij het gebruik en de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers, met inachtneming van de vertrouwelijkheid van informatie en deze te gebruiken volgens de bestemming ongewijzigd, evenals aan hun verplichting om deze op te slaan en passen alle maatregelen ter voorkoming van vervalsing, verlies, behandeling of ongeoorloofde toegang, overeenkomstig de bepalingen van de huidige voorschriften met betrekking tot de gegevensbescherming.

Deze website bevat een SSL-certificaat. Het is een beveiligingsprotocol waarmee uw gegevens travel in een integrale en veilige manier, dat wil zeggen de overdracht van gegevens tussen een server en web user, feedback, wordt volledig gecodeerd of gecodeerd.

Neofold garandeert niet de absolute onschendbaarheid van de gegevens via het Internet via frauduleuze toegang tot hen door derden.

Met betrekking tot de vertrouwelijkheid van gegevensverwerking, iedere persoon die is toegelaten in Neofold klanten gegevens (met inbegrip van haar personeel, medewerkers en leveranciers), kunnen onder een passende verplichting tot vertrouwelijkheid (hetzij een contractuele of wettelijke verplichting).

Wanneer een beveiligingsincident voordoet, bij het realiseren van Neofold, de klant worden meegedeeld zonder onnodige vertraging en het verstrekken van tijdige informatie gerelateerd aan het veiligheidsincident als bekend is of redelijkerwijs door de klant.

 

Wij voldoen aan de wetgeving

Neofold heeft aangepast, deze website aan de eisen van de organieke wet 15/1999, van 13 December, bescherming van persoonsgegevens (LOPD) en het koninklijk besluit 1720/2007 van 21 December, bekend als de voorschriften voor de ontwikkeling van de Spaanse LOPD. Bovendien voldoet aan Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen (RGPD), evenals met de Spaanse wet 34/2002, van 11 juli, van diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel (LSSICE of Spaanse LSSI-wet).

 

Aanvaarding en goedkeuring

De gebruiker verklaart te zijn ingelicht over de voorwaarden inzake de bescherming van persoonsgegevens, te accepteren en de toestemming voor de behandeling van hun door Neofold op de wijze en voor de doeleinden die in dit privacybeleid.

 

Wijzigingen in ons privacybeleid

Neofold behoudt zich het recht voor om haar privacybeleid, volgens haar eigen criteria, of gemotiveerd door een wetgevende, jurisprudential of leerstellige veranderingen van de Spaanse of European Data Protection Agency.

COOKIES BELEID

Wat zijn koekjes?

Toegang tot deze Website, hierna Neofold.com kan inhouden van het gebruik van koekjes. koekjes zijn kleine hoeveelheden gegevens die zijn opgeslagen in de browser die door elke gebruiker -in de verschillende apparaten die kunnen worden gebruikt voor het navigeren- zodat de server onthoudt bepaalde informatie die later en alleen de server die hij leest. Een cookie maakt surfen makkelijker, het gebruiksvriendelijker te maken, en niet schadelijk zijn voor het navigatiesysteem.

De informatie die wordt verzameld via de cookies kunnen ook de datum en tijd van bezoek aan Neofold.com, de bekeken pagina’s, de tijd die je al in Neofold.com en de bezochte sites vlak voor en na. Echter geen cookie kunt u informatie verkrijgen over uw telefoonnummer of andere persoonlijke gegevens. Geen koekjes kan informatie extraheren uit de harde schijf van de computer van de Internetgebruiker of persoonlijke gegevens te stelen. De enige manier waarop uw privé informatie is onderdeel van het koekjesbestand is persoonlijk dat gegevens naar de server.

 

We gebruiken onze eigen koekjes

Die koekjes  die worden verzonden naar uw computer of apparaat en worden uitsluitend beheerd door Neofold voor de beste prestaties van Neofold.com. De informatie die wij verzamelen, wordt gebruikt voor het verbeteren van de kwaliteit van Neofold.com en onze content, evenals ons te helpen bij het verbeteren van uw gebruikerservaring. Deze cookies zorgen ervoor dat u erkent de gebruiker als terugkerende bezoeker van onze website en het aanpassen van de inhoud te bieden u content die aansluit op uw wensen en voorkeuren.

Op onze website maken wij gebruik van de volgende koekjes.

  • Login: Deze cookies worden gebruikt om de aanmeldingsgegevens en afmelden van uw account.
  • Personalisatie: Deze koekjes helpen ons om te weten welke inhoud u hebt bezocht en welke producten u hebt gezien, om aan te tonen dat u nieuwe content gerelateerd aan uw voorkeuren.
  • Contact: Via de cookies van onze online chat, kunt u de pagina en houd dezelfde conversatie actief in de chat. Ook herinneren wie u bent in geval van schrijf ons opnieuw.
  • Van voorkeuren: Deze koekjes worden gebruikt om uw voorkeuren en instellingen, zoals de taal waarin je wilt zien op onze website en uw privacy-instellingen.
  • Veiligheid: Deze website maakt gebruik van koekjes om pogingen van ongeautoriseerde toegang en die wellicht in strijd is met uw privacy.

 

Wij gebruiken third-party koekjes

Ze zijn koekjes gebruikt en beheerd door externe instanties die Neofold met verschillende diensten verzocht om onze website te verbeteren en daarmee uw ervaring bij het surfen Neofold.com. De belangrijkste doelstellingen van third-party cookies worden gebruikt zijn het verkrijgen van toegang tot de statistieken en de analyse van de navigatie-informatie, dat wil zeggen hoe gebruikers omgaan met onze website.

De verkregen informatie verwijst bijvoorbeeld naar het aantal bezochte pagina’s, de taal, de plaats waar het IP-adres overeenkomt met en van waar de gebruiker opent, het aantal gebruikers, de frequentie en de recidive van bezoeken , de bezoektijd is de browser die ze gebruiken, de exploitant of type toestel waarvan het bezoek. Deze informatie wordt gebruikt voor het verbeteren van Neofold.com, en ontdekken van nieuwe behoeften te bieden gebruikers een inhoud en/of service van de hoogste kwaliteit. In ieder geval de informatie is anoniem en trendrapporten van Neofold.com wordt geproduceerd zonder identificatie van individuele gebruikers.

U kunt voor meer informatie over koekjes, informatie over privacy, of raadpleeg de beschrijving van het type koekjes gebruikt, de belangrijkste kenmerken van de vervalperiode, etc. in de volgende link(s):

Google Analytics

Https://developers.google.com/analytics/

Https://policies.google.com/technologies/types?hl=en

In Neofold verrichten wij remarketing handelingen incidenteel via perron zoals Google Adword gedetailleerd weergeven of Facebook Ads, die met hun eigen cookies om ons te helpen een beter resultaat bereiken in onze advertenties.

Google gebruikt deze informatie om advertenties op verschillende websites van derden via het Internet. U kunt meer informatie krijgen over wat deze cookies en hoe Google gebruikt ze op hun pagina: https://policies.google.com/technologies/types?hl=en

Facebook heeft haar koekjes het beleid op deze pagina:

https://www.facebook.com/policies/cookies/

De entiteit (s) verantwoordelijk voor het leveren van koekjes kan (n) wijs deze informatie aan derden, altijd wanneer vereist door de wet of door een derde partij die deze informatie voor deze entiteiten.

Het is mogelijk om bij de ontwikkeling van onze activiteiten te proberen nieuwe functies van andere bedrijven en dus sommigen van hen hebben hun eigen cookies op onze website. In dit geval zullen we proberen om de lijst bij te werken van cookies Wij gebruiken zo snel mogelijk. Soms wel tijdens deze update kan het zijn dat een cookie is niet opgenomen of zelfs dat men dat wij niet meer verschijnt.

 

Cookies gebruikt op deze website

• PHPSESSID: technisch en strikt noodzakelijk cookie dat de ID van de sessie bevat. Het wordt verwijderd wanneer de browser wordt gesloten.
• _lang: technisch en strikt noodzakelijk cookie dat de taal van de sessie bevat. Het wordt verwijderd wanneer de browser wordt gesloten.
• _ga: Google Analytics-cookie waarmee unieke bezoeken kunnen worden beheerd. De eerste keer dat een gebruiker de website binnenkomt via een browser, wordt deze cookie geïnstalleerd. Wanneer deze gebruiker opnieuw met dezelfde browser het web betreedt, zal de cookie ervan uitgaan dat het dezelfde gebruiker is. Alleen in het geval dat de gebruiker de browser wijzigt, wordt een andere gebruiker overwogen. Vervalt op 2 jaar sinds de laatste update.
• _gat: deze cookie is gekoppeld aan Google Analytics Universal. Het wordt gebruikt om de snelheid van het verzoek te beperken – het beperken van de verzameling van gegevens op sites met veel verkeer. Verloopt na 10 minuten.
• _gid: het is een analytische cookie, gerelateerd aan Google Analytics die wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden. Het heeft een duur van 24 uur.
• _utma: cookie van Google Analytics die de datum registreert van de eerste en laatste keer dat de gebruiker de website heeft bezocht. Vervalt op 2 jaar sinds de laatste update.
• _utmb: Google Analytics-cookie die het tijdstip van aankomst op de website registreert. Verloopt 30 minuten na de laatste update.
• _utmc: Google Analytics-cookie gebruikt voor interoperabiliteit met de urchin.js-trackingcode. Het wordt verwijderd wanneer de browser wordt gesloten.
• _utmt: Google Analytics-cookie. Deze cookie wordt gebruikt voor het verwerken van het soort verzoek dat door de gebruiker wordt aangevraagd. Vervalt aan het einde van de sessie.
• _utmv: Google Analytics-cookie. Deze cookie wordt gebruikt om demografische gegevens te segmenteren. Vervalt aan het einde van de sessie.
• _utmz: Google Analytics-cookie waarin de verkeersbron of een campagne wordt opgeslagen om uit te leggen hoe de gebruiker naar de website kwam. Vervalt na 6 maanden sinds de laatste update.
• VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, GPS, PREF: Youtube Cookies.
• sbfpPopup: Cookie om het gebruik van onze pop-ups promoties te verifiëren.
• _gali: cookies om te ontdekken dat de informatieve banner over cookies is weergegeven.
• cookie_notice_accepted: registreert of de gebruiker cookies accepteert.
• TawkConnectionTime, tawkUUID, __tawkuuid, ss, __cfduid: cookies die worden gebruikt om de chat op onze website te beheren.
• NID: cookie gebruikt door Google Maps.
• tk_tc, tk_or, tk_r3d, tk_lr: deze cookie verzamelt statistieken over het gebruik van de website door de gebruikers met betrekking tot de WordPress.com-functies, zodat WordPress.com hun services kan verbeteren.
• __stripe_mid, __stripe_sid: deze cookie komt van het Stripe-platform. Het wordt gebruikt om betalingen via de website te beheren.
• woocommerce_recently_viewed: cookie waarmee u uw voorkeuren voor reeds bekeken producten kunt onthouden.
• woocommerce_items_in_cart, woocommerce_cart_hash: cookies die de producten onthouden die u aan het winkelwagentje hebt toegevoegd.

 

Uitschakelen, verwerpen en cookies verwijderen

De gebruiker kan uitschakelen, verwerpen en verwijder de cookies -geheel of gedeeltelijk- geïnstalleerd op hun toestel via de configuratie van hun browser (waaronder bijvoorbeeld, Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer). In die zin is de procedures voor afwijzing en het verwijderen van cookies kan verschillen van internetbrowser, dus de gebruiker moet naar de instructies van de internet browser die hij gebruikt. In het geval dat u tegen het gebruik van cookies -geheel of gedeeltelijk- kunt u de Website blijft gebruiken, hoewel u misschien beperkt gebruik van enkele van de functies.

 

Wijzigingen in de koekjes Het beleid

Het is mogelijk dat de website cookies beleidswijzigingen of bijgewerkt, dus is het raadzaam om dit beleid elke keer dat u Neofold.com, met het oog op adequaat worden geïnformeerd over hoe en waarom gebruiken wij cookies.