Algemene Informatie

Met inachtneming van de informatieplicht voorzien in de wet 34/2002 van de diensten van de informatiemaatschappij van informatie en elektronische handel (Lssi-CE) van 11 juli, worden de volgende gegevens van algemene informatie van deze website gefaciliteerd:

De eigenaar van deze Website is GTC EUROPA GROUP (SPONEX EUROPE GLOBAL TRADE COMPANY S.L) en met adres in:

C/ Paquita Sicilia, 18 14800, Priego de Córdoba

VAT: ESB56015985

Telefoon: +34 638581051

E-mail: info@neofold.com

Het doel van deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna voorwaarden) is het regelen van toegang tot en gebruik van de website.

GTC Europa behoudt zich het recht te wijzigen, op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, de presentatie en configuratie van de website en de inhoud en de diensten die kunnen worden opgenomen in het. De gebruiker erkent en aanvaardt dat op elk gewenst moment GTC Europa kan onderbreken, uitschakelen en/of om het even welk van deze elementen die zijn geïntegreerd in de website of de toegang daartoe te annuleren.

Toegang tot de website door de gebruiker is gratis en als een regel, het is gratis zonder dat de gebruiker om een overweging om te genieten, behalve wat betreft de kosten van verbinding via het telecommunicatienetwerk geboden door de toegangverlener ingehuurd door de gebruiker.

Het gebruik van de inhoud of diensten van het Web site kan worden gemaakt door middel van het abonnement of de vorige registratie van de gebruiker.

De toegang, de bladeren en het gebruik van de website, evenals de ruimten die zijn ingeschakeld voor de interactie tussen gebruikers en de gebruiker en de GTC Europa, als de opmerkingen en/of de ruimten van bloging, verleent de conditie van de gebruiker, zodat ze worden geaccepteerd, sinds het begin van het browsen door de website, alle hier gestelde voorwaarden, alsmede de latere wijzigingen , onverminderd de toepassing van de overeenkomstige wettelijke voorschriften van verplichte naleving gelang van het geval. Gezien de relevantie van het voorgaande, wordt de gebruiker aangemoedigd om ze te lezen telkens als die zij bezoeken van de website.

Het GTC Europa-website biedt een breed scala van informatie, diensten en gegevens. De gebruiker neemt zijn verantwoordelijkheid voor het maken van een correct gebruik van de website. Deze verantwoordelijkheid wordt uitgebreid tot:

  • Gebruik van de informatie, inhoud en/of diensten en gegevens aangeboden door GTC Europa zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van deze voorwaarden, de wet, de goede zeden of de openbare orde, of anderszins kan schaden van de rechten van derden of de werking van de website.

 

  • De juistheid en rechtmatigheid van de door de gebruiker in de formulieren verstrekte informatie uitgebreid door GTC Europa voor toegang tot bepaalde inhoud of diensten die worden aangeboden door de website. De gebruiker stelt in ieder geval onmiddellijk GTC Europa van ieder feit dat misbruik van de geregistreerde gegevens op dergelijke formulieren, zoals, maar niet alleen, diefstal, verlies, of onbevoegde toegang tot-id’s en/of wachtwoorden, kan toestaan om door te gaan met onmiddellijke annulering.

GTC Europa behoudt zich het recht te trekken van al die reacties en bijdragen die de wet overtreden, respect voor de waardigheid van de persoon, die discriminerende, xenofobe, racistische, pornografische, spam, die jeugd schendt of kinderen, orde of openbare veiligheid, of die, in hun mening, zijn niet geschikt voor publicatie.

In ieder geval is GTC Europa niet verantwoordelijk voor de meningen van de gebruikers via opmerkingen of andere hulpmiddelen van blogging of van deelname dat er mogelijk.

De loutere toegang tot deze website betekent niet dat elke vorm van commerciële relatie tussen GTC Europa en de gebruiker.

De gebruiker verklaart te worden van de leeftijd en beschikken over voldoende juridische capaciteit te worden gebonden door deze voorwaarden. Daarom verhelpt deze website GTC Europa niet minderjarigen. GTC Europa weigert elke verantwoordelijkheid voor het niet naleven van deze eis.

GTC Europa garandeert niet dat de website in overeenstemming is met de wetgeving van andere landen, hetzij geheel of gedeeltelijk. Als de gebruiker zich bevindt of zijn woonplaats in een andere plaats heeft en besluit te raadplegen en/of de website navigeren zal hij doen onder zijn eigen verantwoordelijkheid, moet u ervoor zorgen dat dergelijke toegang en navigatie in overeenstemming is met de lokale wetgeving die van toepassing zijn, niet veronderstelling dat GTC Europa enige verantwoordelijkheid die uit dergelijke toegang voortvloeien kan.

GTC Europa garandeert niet de continuïteit, de beschikbaarheid en het nut van de website, noch voor de inhoud of diensten. GTC Europa doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de goede werking van de website, het is echter niet aansprakelijk of gegarandeerd dat toegang tot deze website is niet gonna be ononderbroken of fout-bevrijdt.

Het dreigt noch garandeert dat de inhoud of de software waarmee het toegankelijk zijn via deze website vrij is van fouten of schade aan het computersysteem van de gebruiker (software en hardware veroorzaakt). GTC Europa is in geen geval aansprakelijk voor verlies, schade van welke aard die voortvloeit uit de toegang, het surfen en het gebruik van de website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, die veroorzaakt aan computersystemen of die veroorzaakt door de introductie van virussen.

GTC Europa is ook niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan gebruikers door oneigenlijk gebruik van deze website. Het is met name niet verantwoordelijk op enigerlei wijze van de falls, onderbrekingen, gebrek of defect van de telecommunicatie, die zouden kunnen optreden.

Het is gemeld dat de GTC internetsite plaatst of kunt beschikbaar maken voor de gebruikers middelen van liaison (zoals o.a. links, banners, buttons), mappen en zoekmachines die toestaan dat gebruikers toegang krijgen tot websites die behoren tot en/of beheerd door derden.

De installatie van deze links, directories en motoren van het onderzoek op de website is bedoeld om gebruikers met het zoeken naar en toegang tot de beschikbare informatie op het Internet, zonder dat het wordt beschouwd als een suggestie, aanbeveling of uitnodiging om ze te bezoeken.

GTC Europa niet bieden of markt van de producten en/of services die beschikbaar zijn in dergelijke gekoppelde sites door zelf of door derden.

Evenzo zal het geen garantie voor de technische beschikbaarheid, nauwkeurigheid, juistheid, geldigheid of wettigheid van sites buiten de eigenschap die toegankelijk zijn door middel van de links.

GTC Europa zal niet in ieder geval bekijken of controle van de inhoud van andere websites, noch doet het goed te keuren, onderzoeken of maak zelf de producten en diensten, inhoud, bestanden en elk ander materiaal bestaande in de gelinkte sites.

GTC Europa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die kan voortvloeien uit de toegang, het gebruik, de kwaliteit of de rechtmatigheid van de inhoud, communicatie, adviezen, producten en diensten van websites die niet beheerd door GTC Europa en die zijn gekoppeld aan deze website.

De gebruiker of derden die een hyperlink van een Web-pagina van een ander, anders maakt, website naar de website van AV Europa moet weten dat:

Reproductie — geheel of gedeeltelijk — elke inhoud en/of diensten op de website is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van GTC Europa.

Geen valse, onjuiste of onjuist manifestatie is toegestaan op de GTC Europa-website of op de inhoud en/of de diensten ervan.

Met uitzondering van de hyperlink, wordt de website waar deze hyperlink is gevestigd niet elk element van deze website, als intellectueel eigendom beschermd door het Spaanse juridische systeem, met uitzondering van de uitdrukkelijke toestemming van GTC Europa bevatten.

De vaststelling van de hyperlink zal niet impliceert het bestaan van de betrekkingen tussen GTC Europa en de eigenaar van de website waaruit het wordt uitgevoerd, noch de kennis en de acceptatie van GTC Europa van de inhoud, diensten en/of activiteiten die worden aangeboden op die website, en vice versa.

GTC Europa zelf of als deel de cessionaris, is eigenaar van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van de website, alsmede de elementen in het zelfde (als enunciative en niet uitputtend, afbeeldingen, geluid, audio, video, software of handelsmerken of logo’s, teksten, combinaties van kleuren, structuur en het ontwerp, de selectie van gebruikte materialen, computerprogramma’s nodig voor de werking toegang en gebruik, enz.). Zij zullen daarom beschermde werken als intellectueel eigendom door het Spaanse juridische systeem, van toepassing zijnde zowel de Spaanse en de communautaire regelgeving in dit veld, evenals de internationale verdragen met betrekking tot het onderwerp en ondertekend door Spanje.

Alle rechten voorbehouden. Op grond van de bepalingen van de intellectuele eigendom-Act, reproductie, distributie en openbare communicatie, met inbegrip van hun modaliteit van het ter beschikking stellen, van alle of een deel van de inhoud van deze website, voor commerciële doeleinden, in enige steun en met alle technische middelen, zonder de toestemming van GTC Europa, zijn uitdrukkelijk verboden.

In het geval dat de gebruiker of derde partij is van mening dat de inhoud van de website houdt een schending van de rechten van de rechten van de bescherming van intellectuele eigendom, moet u de GTC Europa onmiddellijk informeren via de contactgegevens van de afdeling van de algemeneinformatie van deze wettelijke bepalingen en algemene gebruiksvoorwaarden.

GTC Europa behoudt zich het recht voor te leggen van de burgerlijke of strafrechtelijke acties die zij nodig heeft voor het oneigenlijk gebruik van de website en de inhoud, of voor niet-naleving van deze voorwaarden.

De relatie tussen de gebruiker en de GTC Europa zal worden beheerst door de huidige regelgeving en van toepassing op het Spaanse grondgebied. Als enige controverse betreffende de interpretatie en/of toepassing van deze voorwaarden ontstaat, legt de partijen hun geschillen aan de gewone rechtspraak door het indienen van de rechters en rechtbanken die overeenkomt met de wet.